Documentatie

Verdeeld over een aantal submenu’s  hebben we onder dit kopje allerlei  documenten geplaatst die te maken hebben met onze buurt. Naast beleidsstukken vanuit de gemeente, gaat het ook om reacties van onze buurt en om stukken in de media.

Terrassennota

Valkhofkwartier

Evenementen

Gemeentelijk beleid