Over ons

Wie zijn wij en wat brengt ons bijeen?
Met een aantal bewoners hebben wij ons georganiseerd in Buurtcomité Benedenstad Nijmegen. Wij zijn bewoners van het Groene Balkon, Grotestraat en het gebied rondom de Commanderie. Wij en vele anderen wonen al jaren met veel plezier in onze buurt die ligt ingeklemd tussen de Waal en de uitgaans- en winkelstraten in het centrum.
Maar de laatste tijd is daar verandering in gekomen. Als binnenstadbewoners ervaren we steeds meer overlast als gevolg van het toenemend aantal activiteiten en evenementen in onze buurt.

De leefbaarheid van onze buurt staat daarmee op het spel. We zijn bij elkaar gekomen omdat we een gezond evenwicht willen tussen leefbaarheid en levendigheid en om dit  op de politieke agenda te zetten.

We willen als direct belanghebbenden betrokken zijn bij de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van onze buurt. Onze ideeën hierover kunt u lezen in de Bewonersvisie Leefbaarheid.

Wat doen wij?
In 2018 hebben we, via een enquête in onze buurt, de overlast en de oorzaken daarvan in kaart gebracht. Daaruit kwam een duidelijk beeld naar voren van allerlei soorten overlast.
Ze hebben vooral te maken met:
– toename van horecagelegenheden en van terrassen
– toename van evenementen
– vroeger begin en later einde van het evenementenseizoen.

Van de gemeente vragen we:
– serieuze aandacht voor de woonfunctie van het centrum;
– leefbaarheid als toetsingscriterium bij ieder beleidsvoorstel dat betrekking heeft op het centrum;
– bewoners niet meer in een reactieve positie te manoeuvreren, maar actief draagvlak te zoeken onder bewoners;
– terughoudend beleid ten aanzien van cafés, hotels, B&B’s en terrassen;
– voorkomen van overlast door actief toezicht en handhaving;
– geen verruiming van de winkeltijden toe te staan.

Natuurlijk nemen wij ook deel aan vergaderingen van het Bewonersplatform Centrum Nijmegen en stemmen we onze activiteiten zoveel mogelijk op elkaar af, zodat we elkaar versterken.

Voor allerlei weetjes over de Benedenstad verwijzen we graag naar ons mooie wijkblad Mariken.